အရာအားလံုးေနသားက်ဖို႔ ေျခတစ္လွမ္းျဖင့္ စတင္ၾကည့္ပါ

Asian short hair in a fitness suit, The concept of fitness then healthy.

၁။ စာဖတ္ျခင္းအေလ့အက်င့္ရဖို႔  စာတစ္မ်က္ႏွာကေန စတင္လိုက္ပါ။

၂။ လူခ်စ္လူခင္မ်ားဖုိ႔ လူတစ္ေယာက္ကစၿပီး မိတ္ေဆြဖြဲ႕ၾကည့္လိုက္ပါ။

၃။ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္ေအာင္ေနဖို႔ ေရတစ္ခြက္ စေသာကၾ္ကည့္လုိက္ပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၄။ လမ္းေလွ်ာက္တတ္တဲ့ အက်င့္ရဖို႔ ေျခတစ္လွမ္းစေလွ်ာက္ၾကည့္ပါ။

၅။ စာေရးတတ္ဖို႔ စာတစ္ပိုဒ္ စေရးၾကည့္လိုက္ပါ။

၆။ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တဲ့ အက်င့္ရဖို႔ ဒိုက္တစ္ခါထိုးၿပီး စတင္လိုက္ပါ။

အေလ့အက်င့္အသစ္ေတြကို ပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ ပထမဦးဆံုးေျခလွမ္းကို စလွမ္းဖို႔လိုသလို ဆက္ကာဆက္ကာလုပ္သြားဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္ေနာ္။

သင့္ရဲ႕ အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြအတြက္ ပထမေျခလွမ္းကို ဒီေန႔က စတင္လိုက္ပါ။