ဘဝရဲ႕ အႏွစ္သာရကို ေကာင္းစြာခံစားတတ္ေစဖို႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဗ်ဴဟာေလးမ်ား

၁။ ဘယ္အရာမဆို သာမန္ကိစၥေလးတစ္ခုလုိ႔ပဲ ျမင္ၾကည့္ပါ။

၂။ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တဲ့ေအာင္ျမင္မႈကိုရဖို႔ သိပ္ကို ခက္ခဲတယ္ဆိုတာကို သိထားပါ။

၃။ ေန႔ရက္တုိင္းကို တက္ၾကြရႊင္လန္းစြာ ျဖတ္သန္းပါ။

၄။ ျမင္သမွ်ကို မွတ္သားၿပီး လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ပါ။

၅။ အခ်ိန္ရဲ႕ တန္ဖိုးကို နားလည္ပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

၆။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈက ကန္္႔သတ္မႈရွိတဲ့ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္တယ္ဆုိတာကို သိထားပါ။

၇။ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ သူမ်ားထက္ေနာက္မက်ေအာင္ ဆက္ေျပးပါ။

၈။ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕က်န္းမာေရးကို ဂရုစိုက္ပါ။

၉။ ဦးေႏွာက္ထဲဝင္လာသမွ်မွတ္ဉာဏ္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

၁ဝ။ လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ ျပစ္ခ်က္တစ္ခုစီေတာ့ ရွိၾကတယ္ဆုိတာ နားလည္ထားပါ။

မွတ္သားစရာ တစ္ခုခုရလိုက္တယ္ဆိုရင္ SHARE လိုက္ပါ။