ကိုယ္က်န္းမာဖို႔ ဂရုစိုက္သလို စိတ္ခ်မ္းသာေစဖို႔ က်င့္ႀကံခ်င္တယ္ဆိုရင္

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ကလြဲၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ထားႏိုင္တာ ဘယ္သူမွမရွိဘူးတဲ့။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ထားႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေလးေတြကို စာခ်စ္သူတို႔အတြက္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ စိတ္ခ်မ္းသာေစမယ့္ နည္းလမ္းေလးေတြကို ခ်စ္ခင္ရသူေတြနဲ႔ ေဝမွ်ေပးလိုက္ပါဦး။