မိသားစုတုိင္းလိုက္နာသင့္တဲ့ အိမ္စည္းမ်ဥ္းေလးမ်ား

၁။ အႀကီးေတြကို ေလးစားမႈရွိပါ။ အက်ိဳးအေၾကာင္းသင့္ ဆံုးမတဲ့အခါ ကက္ကက္လန္ျပန္ေျပာတာ၊ ေစာဒကတက္တာမ်ိဳးေတြ မလုပ္ဘဲ စကားနားေထာင္ပါ။

၂။ မိသားစုကုိ တန္ဖိုးထားဆက္ဆံပါ။ မွ်ေဝခံစားပါ။ စကားမ်ားတဲ့အခါ လက္ေတြေျခေတြမပါဘဲ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းေျပာပါ။ ၾကင္ၾကင္နာနာေျပာဆုိဆက္ဆံပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၃။ အမွန္တရားကိုပဲ ေျပာပါ။

၄။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဂ႐ုစိုက္ပါ။ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညႊတ္တဲ့အစားအစာေတြကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ သြားမွန္မွန္ တိုက္ပါ။ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းေနပါ။ အခ်ိန္္မွန္အိပ္ရာဝင္ပါ။

၅။ အိမ္သန္႔ရွင္းေရးကို ဂ႐ုစိုက္ထိန္းသိမ္းပါ။ ဝတ္ၿပီးသားအဝတ္ေပေတြကို အဝတ္ျခင္းေတာင္းထဲ ထည့္ပါ။

၆။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ၾကင္နာမႈေလးေတြေပးပါ။ ကုိယ္မပိုင္တဲ့ပစၥည္းေတြ အသံုးျပဳတဲ့အခါ ခြင့္ေတာင္းပါ။

၇။ “ ေက်းဇူးပါ၊ ေက်းဇူးျပဳ၍” ဆိုတဲ့စကားလံုးကုိ သံုးပါ။

သာယာတဲ့မိသားစုဘဝေလးေတြပိုင္ဆိုင္ဖို႔ ဒီစာေစာင္ေလးကို SHARE လိုက္ပါဦးေနာ္။