သင့္လက္ေရးပံုစံကေျပာျပေနတဲ့သင့္အေၾကာင္း

၁။ လက္ေရးႀကီးတယ္ဆိုရင္…

နားလည္ေပးတတ္ၿပီး အမ်ားရဲ႕ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္သူပါ။

၂။ လက္ေရးေသးတယ္ဆိုရင္…

အာ႐ံုစူးစုိက္မႈအားေကာင္းၿပီး မိတ္ေဆြဖြဲ႕ဖို႔ လြယ္ကူသူပါ။

၃။ ညာဘက္ကို လက္ေရးေစာင္းေနရင္…

ႏွလံုးသားကုိ ဦးစားေပးတယ္။ ေႏြးေထြးတယ္။ ေတာ္လွန္တတ္တယ္။ မိသားစုနဲ႔ သူငယ္ခ်င္း ေတြကို တန္ဖိုးထားတတ္သူပါ။

၄။ လက္ေရးတည့္တည့္ေရးရင္…

စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔ေနၿပီး စိတ္ခံစားမႈကို ဦးစားမေပးတတ္သူပါ။ မွန္တယ္ထင္ရင္ သူတစ္ပါးကိစၥ ေတြမွာလည္း ဝင္စြက္ဖက္တတ္သူပါ။

၅။ ဘယ္ဘက္ကို လက္ေရးေစာင္းေနရင္…

သီးသန္႔ဆန္တယ္။ ကုိယ့္ကိုယ္ကို အၿမဲဆန္းစစ္ေနတတ္ၿပီး ျပႆနာေတြကို ကုိယ္တိုင္ေျဖ ရွင္းတတ္သူပါ။

၆။ စာလံုးေတြကို ဖိေရးတတ္တယ္ဆိုရင္…

စိတ္ခံစားမႈျပင္းထန္ၿပီး စိတ္လိုက္မာန္ပါ ခ်က္ခ်င္းတုံ႔ျပန္တတ္သူပါ။

၇။ စာလံုးေတြကို ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေရးတတ္တယ္ဆိုရင္…

စိတ္အလိုလိုက္တတ္ၿပီး ေနရာအတည္တက်မေနခ်င္သူပါ။

၈။ စာလံုးေတြက အေပၚမ်ဥ္းေၾကာင္းကို အမ်ားႀကီးေက်ာ္ေရးတယ္ဆုိရင္…

အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ အိပ္မက္ေတြႀကီးမားသူပါ။

၉။ စာလံုးေတြက အေပၚမ်ဥ္းေၾကာင္းကို နည္းနည္းပဲေက်ာ္တယ္ဆိုရင္…

စြန္႔စားရတာကို ႏွစ္သက္သူပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၁ဝ။ စာလံုးေတြက အေပၚမ်ဥ္းေၾကာင္းနဲ႔ ကြက္တိေရးတယ္ဆိုရင္…

ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈေတြကို ထိရွလြယ္သူပါ။

၁၁။ စာလံုးေတြက အေပၚမ်ဥ္းေၾကာင္းကို မထိဘူးဆိုရင္…

ကုိယ့္ကုိယ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး စည္းကမ္းေကာင္းတဲ့ အလုပ္ႀကိဳးစားသူတစ္ေယာက္ပါ။

၁၂။ စာလံုးေတြက ေအာက္မ်ဥ္းေၾကာင္းကို မထိဘဲေရးတယ္ဆိုရင္…

ေကာင္းတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြကိုပဲ ေရြးေပါင္းတတ္သူပါ။

၁၃။ စာလံုးေတြက ေအာက္မ်ဥ္းေၾကာင္းကို ထိၿပီးေရးတယ္ဆိုရင္…

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးက်ယ္ျပန္႔သူပါ။

၁၄။ စာလံုးေတြက ေအာက္မ်ဥ္းေၾကာင္းကို အမ်ားႀကီးေက်ာ္ေရးတယ္ဆုိရင္…

ခရီးသြားရတာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူပါ။

၁၅။ စလံုးေတြက ေအာက္မ်ဥ္းေၾကာင္းကို နည္းနည္းပဲေက်ာ္ေရးတယ္ဆိုရင္…

အိမ္ခ်စ္သူတစ္ေယာက္ပါ။

၁၆။ စာလံုးေလးေတြကို ဆက္ေရးတတ္တယ္ဆုိရင္…

စည္းစနစ္က်ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ဂ႐ုတစိုက္ခ်မွတ္တတ္သူပါ။

၁၇။ စာလံုးေလးေတြကို ခပ္က်ဲက်ဲေရးတတ္တယ္ဆိုရင္...

ဉာဏ္ေကာင္းၿပီး သိျမင္လြယ္သူပါ။

၁၈။ “ i ”စာလံုးကိုေရးတဲ့အခါ အစက္ေလးကို ႀကီးႀကီးထည့္တတ္တယ္ဆိုရင္…

အႏုပညာစိတ္ရွိၿပီး ကိုယ့္ဘာသာရပ္တည္ရတာကို ႀကိဳက္သူပါ။

၁၉။ “ i ”စာလံုးကိုေရးတဲ့အခါ အစက္ကေလးကို ေသးေသးထည့္တတ္တယ္ဆုိရင္...

ရႈပ္ေထြးမႈေတြ၊ အေသးစိတ္အာ႐ံုစိုက္ရတာေတြကို မႏွစ္သက္သူပါ။

၂ဝ။ “t ”စာလံုးကိုေရးတဲ့အခါ အေပၚအထိတုိးၿပီး ကန္႔လန္႔ျဖတ္ေရးရင္…

ရည္မွန္းခ်က္ျမင့္မားၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိသူပါ။

၂၁။ “t ”စာလံုးကိုေရးတဲ့အခါ ေအာက္ေျခနားကပ္ၿပီး ကန္႔လန္႔ျဖတ္ေရးရင္…

ရည္မွန္းခ်က္နည္းၿပီး ေၾကာက္တတ္သူပါ။

၂၂။ စာလံုးေတြကပ္ကပ္ေလးေရးတတ္တယ္ဆိုရင္…

စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ဖ်င္းသူပါ။

၂၃။ စာလံုးေတြခ်ဲ႕ေရးတတ္တယ္ဆုိရင္…

စည္းမ်ဥ္းေတြကို ေကာင္းစြာသိျမင္နားလည္ထားသူပါ။

တိုက္ဆိုင္မႈေလးေတြရွိေနရင္ SHARE လိုက္ပါဦးေနာ္။