အသက္(၃ဝ) ေက်ာ္အရြယ္မ်ား အတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ (၁ဝ) ခ်က္

၁။ အေရးေပၚအသံုးစရိတ္ေတြအတြက္ ေငြသပ္သပ္စုပါ။

၂။ ေငြေတြကို လက္ဖြာဖြာနဲ႔ သံုးတတ္တဲ့အက်င့္ကို ျပင္ပါ။

၃။ ေစ့စပ္တိက်တဲ့ ေငြေၾကးအသံုးျပဳမႈ စနစ္တစ္ခုကို သတ္မွတ္ဖန္တီးထားပါ။ ေငြကို စိစိစစ္စစ္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ စာရင္းဇယားေတြ ေသခ်ာထားပါ။

၄။ ေရမီတာ၊ မီးမီတာနဲ႔အျခားအခြန္အခေတြကို အခ်ိန္မီေပးသြင္းျခင္းအားျဖင့္ ရက္လြန္ေၾကး၊ ဒဏ္ေၾကးေတြအတြက္ အပိုေငြကုန္တာမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ ဂရုစိုက္ပါ။

၅။  အပိုဝင္ေငြရႏိုင္မယ့္ ေနရာတစ္ခုခုမွာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားပါ။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

၆။ ဝင္ေငြရလာတဲ့ အခ်ိန္မွာ စုမယ့္ပမာဏကို ခ်က္ျခင္းဖယ္ထုတ္ၿပီး စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရတဲ့ ေနရာတစ္ခုခုမွာ အပ္ႏွံထားပါ။

၈။ မွန္ကန္တဲ့ ေငြအသံုးျပဳမႈနဲ႔ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး စာရင္းဇယားေတြကို ေသခ်ာထားရွိပါ။

၉။ အိုမင္းမစြမ္းျဖစ္လာတဲ့အခါ သံုးစြဲဖို႔အတြက္ အစီစဥ္ခ်မွတ္ၿပီး နည္းနည္းခ်င္းစုပါ။

၁ဝ။ မိမိနဲ႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးတဲ့သူေတြနဲ႔အတူတူ ေငြေၾကးစုေဆာင္းမႈ အစီအစဥ္တစ္ခုကို စတင္ၿပီး သတ္မွတ္ပံုစံေတြအညီ မပ်က္မကြက္ ေငြစုပါ။

အသက္(၃ဝ) ေက်ာ္ကိုကို မမေတြလည္း ေငြစုတတ္ၿပီး ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝတဲ့ သူေတြျဖစ္လာႏိုင္ၾကပါေစရွင္။