ေဒါသစိတ္ေတြကို ေျပေလ်ာ့ေစၿပီး စိတ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစဖို႔

“အမ်က္ေဒါသ” ဆိုတဲ့ အပူမီးက ဆုပ္ကိုင္ထားသူအတြက္ေရာ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ကသူေတြကုိပါ ေလာင္ကၽြမ္းေစႏုိင္ပါတယ္။ “ပညာရွိအမ်က္၊ အျပင္မထြက္” ဆိုသလို ပညာရွိသူမွန္ရင္ ေဒါသစိတ္ကို အေကာင္းဆံုးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေဒါသစိတ္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါ အေကာင္းဆံုးထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး စိတ္ႏွလံုးကို ျပန္လည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစဖို႔ နည္းလမ္းေကာင္းေလးေတြကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။