အိုပရာဝင္းဖေရး (Oprah Winfrey) ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ဥပေဒသ(၁ဝ) ခု

၁။ မိမိရဲ႕ အနာဂတ္အစီအစဥ္ေတြကို ခ်မွတ္ထားပါ။

၂။ အခြင့္အေရးေတြကို ရွာေဖြပါ။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၃။ အမွားေတြကို လက္ခံပါ။

၄။  မိမိရဲ႕အရည္အခ်င္းေတြ၊ အရည္အေသြးေတြကို ျဖည့္တင္းပါ။

၅။ မိမိရဲ႕စြမ္းအင္ေတြကို အျပည့္အဝအသံုးခ်ၿပီး အေကာင္းဆံုးႀကိဳးစားပါ။

၆။ မိမိရဲ႕ အိပ္မက္ေတြဆီကို ယံုၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔ တက္လွမ္းပါ။

၇။ မိမိရဲ႕ထူးျခားခ်က္ေတြကို သိေအာင္လုပ္ပါ။

၈။ ဘာေတြပဲျဖစ္လာျဖစ္လာ ရည္မွန္းခ်က္ဆီကို မမွိတ္မသုန္ေလွ်ာက္လွမ္းပါ။

၉။ ေအာက္သက္ေက်ပါေစ။

၁ဝ။ စိတ္တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားပါ။

သေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္ခဲ့ရင္ SHARE ေပးလိုက္ပါဦး။