တန္ဖိုးရွိတဲ့လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစဖို႔

၁။ ေဝဖန္မႈေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈပါ။

၂။ ပစၥဳပၸန္ကို အာ႐ံုစိုက္ပါ။

၃။ မိမိကို တက္ၾကြေပ်ာ္ရႊင္ေစတဲ့အရာေတြကို ျပဳလုပ္ပါ။

၄။ မိမိကိုယ္ကို ဦးစားေပးပါ။

၅။ မိမိကိုယ္ကို ညွာတာပါ။

၆။ မိမိရဲ႕အေကာင္းဆံုး မိတ္ေဆြဟာ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေအာင္ ေနပါ။

၇။ မိမိကုိယ္ကို နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

၈။ မိမိလက္မခံႏိုင္တဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကို ေသခ်ာခ်မွတ္ထားပါ။

၉။  ကိုုယ့္ကိုယ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါ။

၁ဝ။ အ႐ႈံးေတြကို လက္ခံပါ။

၁၁။ အမွန္အတိုင္းေျပာပါ။

၁၂။ အေတြ႕အႀကံဳအသစ္ေတြကို ႀကိဳဆိုပါ။

၁၃။ နားမလည္တဲ့အရာေတြကို ေမးျမန္းပါ။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၄။ မိမိစိတ္တြင္းကေျပာတဲ့စကားေတြကို နားေထာင္ပါ။

၁၅။ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြကုိ အစဥ္အတိုင္းေဆာင္ရြက္ပါ။

၁၆။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခြင့္လြတ္ပါ။

၁၇။ မိမိရဲ႕စိတ္ကေျပာတာေတြကို နားေထာင္ပါ။

၁၈။ ေလ့လာမႈေတြ အဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ပါ။

၁၉။ အမွားေတြကေန သင္ခန္းစာယူပါ။

၂ဝ။ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈရွိပါ။

၂၁။ မိမိရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြကိုေဖာ္ထုတ္ပါ။

၂၂။ အမွားေတြအတြက္ ေတာင္းပန္ပါ။

၂၃။ မိမိေဘးနားမွာရွိတဲ့သူေတြကို တန္ဖိုးထားပါ။

၂၄။ ၾကင္နာမႈရွိပါ။

၂၅။ အားနည္းခ်က္ေတြကို လက္ခံပါ။

၂၆။ အခ်စ္ေတြကို ထုတ္ေဖာ္ျပသပါ။