သတိမထားမိေသာ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္မ်ား

ပရိသတ္ႀကီးေရ…

ကြ်န္မတို႔အမ်ားစုဟာ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းေတြမွာပဲ သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္ေတြရွိတယ္လို႔ ယူဆတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကြ်န္မတို႔အသံုးျပဳေနတဲ့ လူသံုးကုန္ပစၥည္းေတြမွာလည္း ကာလအပိုင္းအျခားအကန္႔အသတ္ေလးေတြရွိေနပါတယ္။ အဲဒီကန္႔သတ္ခ်က္ေလးေတြအတိုင္း အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်န္းမာေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းေတြရဲ႕ သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္ကို ပရိသတ္ႀကီးဗဟုသုတရေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ပံုေဖာ္ေရးသားတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ရွင္။