လူတိုင္းသင္ယူဖို႔လိုအပ္တဲ့ ဘဝသင္ခန္းစာ ၇ ခု

blank

၁။ အလြယ္ကူဆုံးစတင္မိတဲ့လမ္းေတြဟာ အခက္ခဲဆုံးအေျခအေနေတြနဲ႔ အဆုံးသတ္သြားေလ့ရွိတယ္။

၂။ အခ်စ္ဆိုတဲ့ ရိုလာကိုစတာဟာ အရွိန္အကန႔္အသတ္နဲ႔စီးတာအေကာင္းဆုံးပါပဲ။

၃။ ေန႔စဥ္အမူအက်င့္ေသးေသးေလးေတြကလည္း ဘဝအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အရာေတြ ျဖစ္လာေစတယ္။

၄။ ဘဝမွာ ဗဟုသုတေတြျပည့္စုံဖို႔ကလည္း ေအာင္ျမင္မႈလိုပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၴဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၅။ သင္ဘယ္သူနဲ႔အခ်ိန္အမ်ားဆုံးအတူရွိေနတယ္ဆိုတာ သင္ဘယ္သူလဲဆိုတာ ေျပာျပေနတာပါပဲ။

၆။ အေျပာင္းအလဲေတြကို ဆန႔္က်င္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတာဟာ သင့္ကိုယ္သင္ နာက်င္ေအာင္ လုပ္ေနတာပါပဲ။

၇။ သင့္ကိုယ္တြင္းအသံဟာ သင္သြားရမယ့္လမ္းေၾကာင္းကို အညႊန္ျပေပးနိုင္ဆုံးျဖစ္တယ္။

သင္ေကာ ဘယ္သင္ခန္းစာေတြကို သင္ယူၿပီးၿပီလဲ။