သင့္ကိုနာက်င္ေစခဲ့တဲ့အရာေတြနဲ႔ပဲ သင့္ဒဏ္ရာေတြကို ကုစားလိုက္ပါ။

blank

ယုံပါ။

သင့္ကိုနာက်င္ေစခဲ့တဲ့အရာေတြကပဲ သင့္ဒဏ္ရာေတြကို အေကာင္းဆုံးကုစားနည္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကပဲ သင့္ကို ေရွ႕ဆက္ေစတာပါ။ ေရွ႕ဆက္႐ုံကလြဲၿပီး ဒီနာက်င္မႈေတြကို ေက်ာ္လႊားစရာတျခားနည္းလမ္းလည္း မရွိ ဘူးေလ။ နာက်င္မႈေတြကို မခံနိုင္တဲ့အဆုံးေက်ာ္လႊားဖို႔ႀကိဳးစားရင္းကပဲ သင့္ဒဏ္ရာေတြသက္သာသြားမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ တျခားသူေတြရဲ့နည္းလမ္းေတြေနာက္မလိုက္ပါနဲ႔။ သင့္ဒဏ္ရာေတြက ေျပာတဲ့စကားကို နားေထာင္ ၾကည့္ပါ။ သင္ဘယ္လိုေနရင္ သင့္ဒဏ္ရာေတြသက္သာေပ်ာက္ကင္းမယ္ဆိုတာ သင္ကိုယ္တိုင္ပဲ အသိဆုံးျဖစ္ မွာပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၴဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒါေၾကာင့္ ဒဏ္ရာေတြကို မမုန္းပါနဲ႔။ အဲ့ဒီဒဏ္ရာေတြကို အသုံးခ်ၿပီး သင့္နာက်င္မႈေတြကို အေကာင္းဆုံး ကုစားလိုက္ပါ။

သင္ေကာ နာက်င္မႈေတြကို ကုစားၿပီးၿပီလား။