အသက္ႀကီးလာတာနဲ႔အမၽွ နားလည္လာတဲ့ ဘဝသေဘာတရားမ်ား

blank

၁။ ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ ေငြေတြကို ရွာလို႔ရေပမယ့္ ကုန္သြားတဲ့အခ်ိန္ေတြကိုေတာ့ ျပန္ရွာလို႔ မရနိုင္ပါဘူး။

၂။ သင့္ရဲ့အလုပ္ဟာ သင့္ရဲ့ပုံရိပ္ကို လုံးဝဥႆုံမေဖာ္ျပနိုင္ပါဘူး။

၃။ သင္ယူေလ့လာရင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေျပာင္းလဲျခင္းဟာ စြမ္းအားေတြကို အေကာင္းဆုံး အသုံးခ်ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ အျခားသူေတြနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆက္ႏြယ္မႈကို တည္ေဆာက္ခ်င္ရင္ ကိုယ့္ဘက္ကေန ေႏြးေထြးမႈကို အရင္ေပးရပါတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကိုဂႏၴဝင္မဂၢဇင္းမွေရးသားတင္ဆက္သည္။

၅။ သင္ေနာက္ဆုံးလုပ္ခဲ့တဲ့အမွားဟာ သင့္ရဲ့အေကာင္းဆုံးဆရာပဲျဖစ္ပါတယ္။

၆။ အျပဳအမူေကာင္းေတြဟာ အသိပညာေတြလိုပဲ ဘဝအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။

သင္ေကာ ဘဝမွာ ဘယ္လိုသေဘာတရားေလးေတြ ရလာခဲ့လဲ။