ဘဝကေပးတဲ့ အေရးႀကီးဆုံးသင္ခန္းစာမ်ား

blank

– သင့္ကိုစိတ္အေနွာက္အယွက္ျဖစ္ေစတဲ့အရာတိုင္းဟာ သင့္ကို စိတ္ရွည္တတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးေနတာပါ။

– သင့္ကိုဝန္ပိုေစတဲ့အရာတိုင္းဟာ သင့္ေျခေထာက္ေပၚသင္ရပ္တည္တတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးေနတာပါ။

– သင့္ကိုေဒါသထြက္ေစတဲ့အရာတိုင္းဟာ သင့္ကိုစာနာေထာက္ထားခြင့္လႊတ္တတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးေနတာပါ။

– သင့္ကိုလႊမ္းမိုးခ်င္တဲ့သူတိုင္းဟာ သင့္စြမ္းအင္ကို ဘယ္လိုျပရယူရမလဲဆိုတာ သင္ၾကားေပးေနတာပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၴဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။

– သင္မုန္းတဲ့အရာတိုင္းဟာ သင့္ကိုအကန႔္အသတ္မဲ့အခ်စ္အေၾကာင္း သင္ၾကားေပးေနတာပါ။

– သင္ေၾကာက္တဲ့အရာတိုင္းဟာ အေၾကာက္တရားေတြကိုေက်ာ္လႊားဖို႔ သတၱိေမြးျမဴနည္းေတြ သင္ၾကားေပးေနတာပါ။

– သင္မထိန္းခ်ဳပ္နိုင္တဲ့အရာတိုင္းဟာ ဘယ္လိုထြက္ခြာခြင့္ေပးသင့္လဲဆိုတာ သင္ၾကားေပးေနတာပါ။

သင္ေကာ ဘဝဆီက ရရွိထားတဲ့ကိုယ္ပိုင္သင္ခန္းစာတစ္ခုအေၾကာင္း ျပန္မမၽွေဝခ်င္ဘူးလား။