အေတြးေတြကို လင္းလက္ေစမယ့္ အမွန္တရားေလးမ်ား

blank

၁။ တစ္ေယာက္တည္းရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အေတြးေတြကို ဂ႐ုစိုက္ပါ။

၂။ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စကားလုံးေတြကို ဂ႐ုစိုက္ပါ။

၃။ စိတ္တိုေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဒါသရဲ့ အရွိန္ကို ဂ႐ုစိုက္ပါ။

၄။ အုပ္စုလိုက္ရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ရဲ့အျပဳအမူကို ဂ႐ုစိုက္ပါ။

ဤေဆာင္းပါးကိုဂႏၴဝင္မဂၢဇင္းမွေရးသားတင္ဆက္သည္။

၅။ ေငြရွာတဲ့အခါမွာ ကိုယ့္ရဲ့တန္ဖိုးကို ဂ႐ုစိုက္ပါ။

၆။ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့အခါမွာ ကိုယ့္ရဲ့စိတ္ခံစားမႈေတြကို ဂ႐ုစိုက္ပါ။

၇။ ကံေကာင္းျခင္းေတြရေနတဲ့အခါမွာ ကိုယ့္ရဲ့အတၱကို ဂ႐ုစိုက္ပါ။

သင့္ဘဝမွာ လိုက္နာေနတဲ့ နည္းဥပေဒေတြရွိရင္လည္း ေဝမၽွေပးပါဦး။