အျပင္ကေန အိမ္ထဲေရာက္ထဲအခါတုိင္းဖတ္ဖို႔…။

blank

အျပင္သြားတုန္းက တပ္ခဲ့တဲ့ mask ကို စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ၿပီးၿပီလား။

လက္ကိုေသခ်ာေဆးေၾကာၿပီးၿပီလား။

ဖိနပ္ကို အျပင္မွာ ခြ်တ္ထားခဲ့ၿပီးၿပီလား။

အဝတ္အစားေတြကို လဲပစ္ၿပီး ေလွ်ာ္ဖြတ္သန္႔စင္ပစ္ၿပီလား။

ၿပီးေတာ့….

ဤေဆာင္းပါးကိုဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွေရးသားတင္ဆက္သည္။

ကေလးေတြ၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြနဲ႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေဝးကြာေအာင္ေနေနၿပီလား။

အာဟာရျပည့္ဝေအာင္စား၊ ေကာင္းေကာင္းနားၿပီး ေရမ်ားမ်ားေသာက္ေနၿပီလား။

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ေနၿပီလား။

အျပင္ကိုေတာ့ မျဖစ္မေန ထြက္ေနရတယ္။ အေပၚကအခ်က္ေတြကိုေကာ မျဖစ္မေနလုပ္ေနၿပီလား။