ေအာင္ျမင္ေနသူေတြ က်င့္သံုးတဲ့ အေလ့အက်င့္ေလးမ်ား

blank

၁။ ကိုယ့္ဘဝကိုယ္ အျပည့္အဝတာဝန္ယူပါ။

၂။ အေရးႀကီးတာကို အရင္ဦးစားေပးလုပ္ပါ။

၃။ ဒီေန႔အတြက္ လုပ္ရမယ့္အလုပ္ေတြကို မနက္ကတည္းက ျပင္ဆင္ထားပါ။

၄။ ေန႔စဥ္ တရားထိုင္ပါ။ စိတ္ၿငိမ္မယ့္ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ လုပ္ပါ။

၅။ က်န္းမာေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ လုပ္ပါ။

၆။ အဆက္မျပတ္ စာဖတ္ပါ။ ေလ့လာပါ။

၇။ ကိုယ့္ကုိယ္ကိုယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ သတ္မွတ္ပါ။

၈။ မွ်မွ်တတ ေနထိုင္ပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

၉။ ကတိတည္ပါ။

၁ဝ။ မဆုတ္မနစ္ဇြဲမေလွ်ာ့တမ္း ႀကိဳးစားပါ။

၁၁။ က်႐ႈံးမႈအတြက္ လက္ခံစိတ္ေမြးပါ။

၁၂။ ကိုယ့္အရည္အခ်င္းေတြကို ေန႔တိုင္းေသြးေနပါ။

၁၃။ ကိုယ့္ဘဝကို ကိုယ္နားလည္ပါ။

၁၄။ ေက်းဇူးသိတတ္ပါ။

၁၅။ ကိုယ့္ကို ေထာက္ပ့ံေပးတဲ့အရာေတြကို လက္ခံပါ။

၁၆။ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ခ်ပါ။

၁၇။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆက္ဆံပါ။

၁၈။ စိတ္ပါလက္ပါ နားေထာင္ပါ။

၁၉။ တစ္ေယာက္တည္း႐ွိေနခ်ိန္ေတြကို တန္ဖိုးထားပါ။

၂ဝ။ ရလဒ္ထက္ လုပ္ရပ္ကို ႏွစ္သက္ပါ။

မိတ္ေဆြေတြအတြက္ ဗဟုသုတရေစဖို႔ မွ်ေဝလိုက္ပါဦးေနာ္။