သင့္ကုိယ္သင္ ဂုဏ္ယူလိုက္ပါ။

blank

လြန္ခဲ့တဲ့ရက္အနည္းငယ္အတြင္း သင္ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ အျပဳအမူေကာင္းေလးေတြအေၾကာင္း ခဏ ေလာက္အခ်ိန္ယူစဥ္းစားၾကည့္ပါလား။

အဲ့ဒါက တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ ကူညီခဲ့တာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ၾကင္နာမႈေတြျပသခဲ့တာလိုမ်ိဳး ေသးငယ္႐ိုး ရွင္းတဲ့ အျပဳအမူေလးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ သင့္ကုိယ္သင္ ဂုဏ္ယူဖုိ႔၊ ဂုဏ္ျပဳဖုိ႔ စကၠန္႔နည္းနည္းေလာက္အခ်ိန္ယူပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ခါတရံမွာ လူေတြဟာ အားငယ္ေနတဲ့အခါ အေသးဆံုးေတာင္ေလးတက္ဖို႔ေတာင္မွ ေတာင္အျမင့္ ႀကီးလို ျမင္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေတာင္က ႀကီးမားသည္ျဖစ္ေစ၊ ေသးငယ္သည္ျဖစ္ေစ ေတာင္ထိပ္မွာသင့္ အလံကုိ မစိုက္ထူသင့္ဘူးလို႔ေတာ့ မမွတ္ယူသင့္ပါဘူး။ ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာပမာဏပဲျဖစ္ျဖစ္ သင္ႀကိဳး စားခဲ့တာအတြက္ေတာ့ သင့္ကုိယ္သင္ ဂုဏ္ယူလိုက္ပါ။

သင္ေကာ သင့္ေအာင္ျမင္မႈတိုင္းအတြက္ သင့္ကုိယ္သင္ ဂုဏ္ယူတတ္ၿပီလား။