စိတ္ရဲ႕ ၿငိမ္းေအးရာ…

blank
Close-up abstract image of wet rough natural brown uneven different sizes and forms stones balanced like pyramid pile landmark in shallow water on blurred blue-green misty copy space background.

ႏိုးထလာတဲ့ နံနက္ခင္းတိုင္းမွာ သင့္စိတ္ေတြ ေအးခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြခ်င္တယ္ဆိုရင္….

ေကာင္းမြန္တဲ့အရာေတြ ေရာက္ရွိလာေတာ့မယ္လို႔ ေတြးပါ။

စိတ္ႏွလံုးသားက ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ေတြးပါ။

စိတ္ဝိညာဥ္က ေအးခ်မ္းမႈေတြန႔ဲ ေတာက္ပခ်ိန္တန္ေနၿပီလို႔ ေတြးပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၴဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

ၿငိမ္းေအးေနတဲ့ စိတ္ရဲ႕ နယ္ပယ္ေလးတစ္ခုမွာ ေရာက္ေနၿပီလို႔ စိတ္ကူးၾကည့္ပါ။

အေကာင္းေတြကိုေတြးပါ။

အျမင္ၾကည္ေအာင္ ထားပါ။

ဒါဆိုရင္ သင့္ရဲ႕စိတ္က ေအးခ်မ္းလာပါလိမ့္မယ္။

တစ္ခါတေလ စိတ္ရဲ႕ၿငိမ္းေအးရာဆိုတာ ကိုယ္တုိင္ရွာေဖြရတဲ့ အရာတစ္ခုပဲ မဟုတ္လား။