သက္ေတာင့္သက္သာရွိတဲ့ အေျခအေနကေန ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္တဲ့အခါဖတ္ဖို႔

ဘဝမွာ လိုခ်င္တာလည္းရွိေနတယ္ ဒါေပမဲ့ သက္ေတာင့္သက္တာရွိေနတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုတည္းကေနလည္း ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္၊ စြန္႔စားလိုစိတ္လည္း မရွိျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ မင္းဟာ ဆန္အိုးထဲေရာက္ေနတဲ့ ၾကြက္လိုျဖစ္ေနမယ္ဆိုတာ သတိရပါ။

ဆန္အျပည့္ရွိတဲ့ အိုးထဲေရာက္သြားတဲ့  ၾကြက္ဟာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာေတြကို ရရွိထားၿပီလို႔ ယူဆၿပီး စားလိုက္ေသာက္လုိက္နဲ႔ ေပ်ာ္ေနခဲ့တယ္မဟုတ္လား။ ဒါေပမဲ့ အိုးထဲကဆန္ေတြအားလံုးကုန္သြားတဲ့အခါ အိုးရဲ႕ေအာက္ေျခကိုေရာက္သြားတဲ့အတြက္ အိုးထဲ မထြက္ႏိုင္ေတာ့သလို စားစရာဆန္ကလည္း ကုန္ၿပီေလ။

ဤေဆာင္းပါးကိုဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွေရးသားတင္ဆက္သည္။

အဲ့ဒီလိုပဲ အရြယ္ရွိတုန္း၊ အင္အားေတြရွိတုန္းမွာ မ႐ုန္းကန္ခဲ့ရင္၊ စိန္ေခၚမႈေတြကို မေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရင္ ၊ သက္ေတာင့္သက္တာရွိတဲ့အေျခအေနထဲမွာ ေက်နပ္ေနခဲ့ရင္ ေနာက္က်သြားတဲ့တစ္ေန႔မွာ Comfort Zone လို႔ေခၚတဲ့ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲမွာ ေနာင္တေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ က်န္ရစ္ေနခဲ့ရလိမ့္မယ္။

သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္တဲ့အေျခအေနေတြမွာ ေပ်ာ္ေနမွာလား။ ကိုယ္ေရာက္ခ်င္တဲ့ေနရာကို ေရာက္ေအာင္သြားမွာလားဆိုတာကိုေတာ့ ကိုယ္တုိင္ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ပါေနာ္။