အခ်ိန္ျဖဳန္းတတ္သူေတြမွာ ျမင္ေတြ႕ရတဲ့ အမူအက်င့္ (၁ဝ)မ်ိဳး

၁။ ကုိယ့္ကို သူမ်ားေလးစားလာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္။

၂။ တျခားသူေတြ ကိုယ့္အေၾကာင္း ဘာေျပာမလဲဆိုတာကို စိတ္ပူေနတယ္။

၃။ အခ်ိန္မေရြး ညည္းညဴေနတယ္။

၄။ လူေတြ စိတ္ေက်နပ္ေစဖို႔ကိုပဲ ႀကိဳးစားတယ္။

၅။ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ တျခားသူေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္တယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၱဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

၆။ မွားၿပီးသားအမွားကိုပဲ ထပ္ခါတလဲလဲ ျပန္မွားတယ္။

၇။ ၿပီးျပည့္စုံမႈကို လုိလားတယ္။

၈။ ဘာမဆုိအလ်င္စလုိ ေဆာင္ရြက္တယ္။ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္တာမ်ိဳးေတြ မရွိဘူး။

၉။ က်ရႈံးမွာကို ေၾကာက္တယ္။

၁ဝ။ ကိုယ့္ဘဝနဲ႔ကိုယ္ ေက်နပ္မေနဘူး။

ဒီအခ်က္ေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ဘဝကို အခ်ိန္မျဖဳန္းဘဲ အက်ိဳးရွိစြာျဖတ္သန္းေနထိုင္သြားလုိက္ပါေနာ္။