ဘီလ္ဂိတ္ (Bill Gates) ေျပာတဲ့ လူသားဆန္တဲ့ ဘဝဒႆမ်ား

၁။ ဘဝက ရုပ္ရွင္မဟုတ္ဘူး။ တကယ့္လက္ေတြ႕ဘဝမွာ လူေတြဟာ ေကာ္ဖီဆုိင္ကေနထြက္ၿပီး အလုပ္ကိုသြားဖို႔ လုိအပ္တယ္။

၂။ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳတာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ရႈံးျခင္းေတြဆီက ျပန္လည္သင္ယူဖို႔ကိုလည္း မေမ့ပါနဲ႔။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၱဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

၃။ ေအာင္ျမင္ျခင္းဆုိတာ ေျမွာက္ပင့္တတ္တဲ့ ဆရာတစ္ေယာက္လုိပဲ။ ေတာ္တဲ့လူေတြကို သူတို႔ကိုယ္သူတုိ႔ မရႈံးႏုိင္ဘူးလို႔ ထင္မွတ္သြားေစတယ္။

အသံုးဝင္တယ္ဆုိရင္ SHARE သြားဖို႔ကိုလည္း မေမ့နဲ႔ေနာ္။