ျပည္တြင္းျဖစ္ အားေပးပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့…

– ျပည္တြင္းျဖစ္ကို အားေပးျခင္းက ျပည္တြင္းစီးပြားေရးထဲမွာ ေငြေတြပိုလည္ပတ္နို္င္ေစပါတယ္။

– ကိုယ့္နိုင္ငံက စီိးပြားေရးအသးအလတ္စားေတြကို အားေပးရာက်တဲ့အျပင္

– ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြကို ပိုၿပီး ပြင့္လန္းေစတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၴဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။

– ျမန္မာ့ လူမႈဝန္းက်င္ကို ကို္ယ္တက္နိုင္တဲ့ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ကူညီရာေရာက္ေစတယ္။

– ဒါေလးေတြက နိုင္ငံတြင္းက လုပ္သားေတြကိုလည္း စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြေစတယ္။

– ကိုယ္တနိုင္တပိုင္ ကၽြမ္းက်င္ရာေတြဆီက‌ အက်ိဳးအျမတ္ေတြျဖစ္ထြန္းေအာင္ လုပ္နိုင္စြမ္းေစတယ္။

ကဲ… ကိုယ္တိုင္လည္းျပည္တြင္းျဖစ္ကိုအားေပးရင္း တျခားသူေတြကိုလည္း ႏွိုးေဆာ္ေပးဖို႔ရာ ဒီစာေစာင္ေလးကို SHARE လိုက္ပါဦးေနာ္။