နာက်င္မႈေတြကို လြန္ေျမာက္ေတာ့မယ္ဆိုတာကို ျပသေနတဲ့ အခ်ိန္ေလးေတြ

၁။ ကိုယ့္ဘဝမွာ  ဦးစားေပးေနတဲ့ လူဟာ ကိုယ့္ကို ေကာင္းက်ိဳးမေပးဘဲ စိတ္ထိခိုက္ဝမ္းနည္းစရာေတြပဲ ေပးေနတယ္ဆိုတာကို အမွန္အတုိင္း နားလည္လိုက္ရတဲ့ အခ်ိန္။

၂။ နာက်င္ေၾကကြဲမႈေတြကေန လြတ္ေျမာက္ျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ရမယ့္အခ်ိန္ေတြ ဘဝမွာ အမ်ားၾကီးရွိေနေသးတယ္ဆိုတာ သိလိုက္ရတဲ့အခ်ိန္။

၃။ ကိုယ့္တန္ဖိုး၊ ပညာ အရည္အခ်င္း ေတြကို  အျခားလူေတြနဲ႔ မႏိႈ္င္းယွဥ္ေကာင္းဘူး ဆိုတာကို သိလိုက္ရတဲ့ အခ်ိန္။

၄။ ကိုယ့္အိပ္မက္ေတြအတြက္ အမွန္တကယ္  ၾကိဳးစားေနဖို႔ပဲလိုျပီး လူေတြရဲ႕ ေဝဖန္သံေတြက အေရးမႀကီးဘူးဆိုတာကို သိလိုက္ရတဲ့ အခ်ိန္။

၅။ ကိုယ့္ရဲ႕ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုးရန္သူဟာ ကိုယ္ပဲ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၿပီး အမွန္ျပင္လာႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၲဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၆။  မွန္ကန္တဲ့ စိတ္ထား နဲ႕ ဆႏၵေတြ ရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဘဝမွာ ကိုယ္လိုခ်င္တာ မွန္သမွ်ကို ရယူႏိုင္ပါတယ္ ဆိုတာကို သိလိုက္ရတဲ့ အခ်ိန္။

၇။ အခ်စ္ဆိုတာ ရယူျခင္း ဆံုးရႈံးျခင္းေတြနဲ႔ မသက္ဆိုင္ဘူး။ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကေန ျဖစ္တည္လာတဲ့  အေျခအေနတစ္ခုဆိုတာကိုု နားလည္လိုက္ရတဲ့ အခ်ိန္။
၈။ လူေတြဟာ ကိုယ့္ဘဝ အတြက္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ကို ျဖည့္စြမ္းေပးဖို႔အတြက္ ကိုယ္နဲ႔ ခဏတာ ေတြ႔ဆံုရတယ္ဆိုတာကို သူနဲ႔ခြဲခြာၿပီးခ်ိန္မွာ နားလည္လက္ခံလာတဲ့အခ်ိန္။

၉။ ကိုယ္နဲ႔မထိုက္တန္သူေတြဟာ အေဝးကုိထြက္သြားတတ္တယ္ဆိုတာကို သိလိုက္ရတဲ့ အခ်ိန္။