စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြေလ်ာ့ပါးေစယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား

၁။ အိပ္ေရးဝဝ အိပ္ေပးပါ။

၂။ တစ္ရက္ကို အနည္းဆုံး ၆ နာရီ အိပ္စက္ပါ။

၃။ အသက္ျပင္ျပင္းရႈသြင္း၊ ရႈထုတ္လုပ္ျခင္းနည္းလမ္းေတြကို သုံးၿပီး ဝင္ေလ ထြက္ေလ မွတ္ပါ။

၄။ ဖုန္းေလၽွာ့သုံးပါ။

၅။ လႈမႈကြန္ရက္ေတြကို ေလၽွာ့သုံးပါ။

ဤေဆာင္းပါးကိုဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွေရးသားတင္ဆက္သည္။

၆။ ရယ္ေမာျခင္းက ေဆးေကာင္တစ္လက္ျဖစ္တာမို႔ ႏွစ္ၿခိဳက္စံာ ရယ္ေမာပါ။

၇။ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေပးပါ။

၈။ စာဖတ္ပါ။

၉။ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ရံဖန္ရံခါ စကားေျပာပါ။