သင္ထိန္းခ်ဳပ္ လို႔မရတဲ့ အရာေၾကာင့္ စိတ္မပူပါနဲ႔။

Covid 19 ေၾကာင့္ မေသခ်ာမႈေတြျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးကိုပါ ဂ႐ုစိုက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္မလုံျခဳံဘူးလို႔ခံစားရတဲ့အခါ ဘာကမွေသခ်ာမႈေတြရွိမေနတာကို ေတြ႕တဲ့အခါမွာ စိတ္ဖိစီးတာ သဘာဝပါပဲ။

စိတ္ဖိစီးေစတဲ့အဓိကအေၾကာင္းအရင္းကလည္း တစ္ခုခုကို ကိုယ္ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ရသင့္တယ္ထင္ေပမယ့္ မရတဲ့အခါမွာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။အခုလည္း ဒီလိုပဲ Covid 19 ေၾကာင့္ လူတိုင္းစိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနၾကပါတယ္။

ဘာေတြျဖစ္လာမွာလဲဆိုတာကို ခန႔္မွန္းမရေတာ့ အကူညီမဲ့ေနသလိုပဲ ခံစားရေစပါတယ္။
အဲ့ဒီအခါမွာေတာ့ စိတ္က ဖိစီးမႈေၾကာင့္ မက်န္းမာေတာ့ပါဘူး။ဒီေတာ့ ကၽြန္မတို႔အခုခ်ိန္နားလည္ထားရမွာက ကၽြန္မတို႔အကူညီမဲ့မေနပါဘူး။

ကၽြန္မတို႔ရဲ့ တုံ႔ျပန္မႈေတြက ကၽြန္မတို႔ရဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈပါပဲ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၴဝင္မဂၢဇင္းမွေရးသားတင္ဆက္သည္။

တကယ္လို႔ Covid 19 ေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈေတြခံစားေနရတယ္ဆိုရင္ ဒီအခ်က္ေလးေတြကို လိုက္လုပ္ၾကည့္ပါ။

၁. သင္ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္တာဘာရွိလဲ၊ ဘာကိုထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရဘူးလဲ ေဝဖန္ပိုင္းျခားၾကည့္ပါ။

၂. သင့္အတြက္ အကူညီျဖစ္ေစမယ္လို႔ စိတ္ခ်ေစတဲ့အရာက ဘာလဲ၊ အဲ့ဒါကို လုပ္ပါ။

၃. ပုံမွန္အတိုင္းပဲ သြားစရာရွိတာကိုေတာ့သြားပါ၊ လူအုပ္ကိုေတာ့ ေရွာင္ပါ။

၄. ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ပစၥဳပၸန္ကိုပဲ အာ႐ုံစိုက္ဖို႔ စိန္ေခၚၾကည့္ပါ။

၅. သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ မိသားစုဝင္ေတြနဲ႔ အဆက္သြယ္မျပတ္ပါေစနဲ႔၊ အကူညီလိုတဲ့အခါ ေတာင္းခံတတ္ပါေစ။

သင္တို႔ေရာ Covid 19 ေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးေနၾကလား။

အဲ့ဒီ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကိုေရာ ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေလၽွာ့ခ်ေနလဲ ေဝမၽွခဲ့ပါလား။