အိမ္မွာေနထုိင္ရတဲ့ Coronavirus ျဖစ္ပြားေနတဲ့ကာလမွာ ကၽြန္မလုပ္ေဆာင္သြားမယ့္ To-Do-List

– ေနထိုင္စရာ လုံၿခံဳတဲ့ အိမ္တစ္အိမ္ကို ပိုင္ဆုိင္ထားရတဲ့အတြက္ ကၽြန္မကိုယ္ကၽြန္မ ေက်းဇူးတင္ေနမယ္။

– ဒီအခ်ိန္မွာ စိတ္ရႈပ္ၿပီး ဘာမဆိုထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ေနတဲ့ မိသားစုဝင္ေတြကို စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ ေျပာဆုိဆက္ဆံသြားမယ္။

– ကၽြန္မထိန္းခ်ဳပ္လုိ႔ရတဲ့အရာေတြေပၚမွာပဲ အာရုံစူးစုိက္ထားမယ္။

– ကၽြန္မရဲ႕ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာနဲ႔ ခံစားခ်က္ပိုင္းဆုိင္ရာေတြကို အရင္ကထက္ ပိုၿပီး ဂရုစုိက္သြားမယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

– မေသခ်ာမေရရာျခင္းေတြၾကားမွာ စိတ္တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ထားႏုိင္ဖို႔ အသက္ကိုခပ္ျပင္းျပင္း ရွဴထုတ္လိုက္မယ္။

– ကၽြန္မကိုယ္ကၽြန္မ မပ်င္းရိေအာင္ေနမယ္။ ကၽြန္မအတြက္ ပိုေကာင္းလာေစမယ့္အရာေတြကို ထပ္တုိးၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။

စာခ်စ္သူတို႔ေရ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အေတြးအျမင္ေတြနဲ႔ အခက္အခဲေတြအားလုံးကို အတူတူရင္ဆုိင္ေက်ာ္ျဖတ္လုိက္ၾကစို႔လား။