ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ကာလမွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ဖို႔

မဟုတ္မမွန္တဲ့ သတင္းေတြ၊ ေကာလဟာလေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈပါ။

တက္တက္ၾကြၾကြေနပါ။

အာဟာရမွ်တေအာင္စားပါ။

ခ်စ္ခင္ရသူေတြနဲ႔အဆက္အသြယ္မျပတ္ေအာင္ေနပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွေရးသားတင္ဆက္သည္။

တရားထုိင္ပါ။

ကိုယ္မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့အရာေတြကို ေတြးပူေနတာေတြကို ရပ္လိုက္ပါ။

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခ်မွတ္ထားတဲ့လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို လိုက္နာပါ။

သင္ေကာ…. စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာသန္စြမ္းက်န္းမာဖို႔ ဘာေတြလုပ္ေနၿပီလဲ။