ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခ်စ္တယ္ဆုိရင္….။

ကိုယ္ဟာ အခ်စ္စစ္နဲ႔ အခ်စ္ခံရဖို႔ ထိုက္တန္တယ္။

ဂရုစိုက္ျခင္းေတြရရွိဖို႔ ထိုက္တန္တယ္။

ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ေလးစားဖို႔ ထိုက္တန္တယ္။

ရုိးသားမႈနဲ႔ ထိုက္တန္တယ္။

ေလာကမွာ အေကာင္းဆုံးဆုိတဲ့အရာေတြနဲ႔ ထုိက္တန္တယ္။

အသိအမွတ္ျပဳခံရဖို႔ ထိုက္တန္တယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

ဒါ့ေၾကာင့္….။

ကိုယ့္ကို အေရးမႀကီးတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ဆက္ဆံလာတာမ်ိဳးကိုခံရတဲ့အခါ …

နာက်င္ခံစားေအာင္ ျပဳမူေျပာဆိုခံရတဲ့အခါ…

အဲ့ဒီေနရာ၊ အဲ့ဒီလူေတြနဲ႔ အေဝးဆံုးကိုသာ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့လိုက္ပါ။

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခ်စ္တယ္ဆိုရင္ ဒီစာေစာင္ေလးကို SHARE သြားလိုက္ပါေနာ္။