ေန႔ရက္တုိင္းမွာ စိတ္ခ်မ္းသာခ်င္ရင္…

မိတ္ေဆြရဲ႕ေန႔ရက္တိုင္းမွာ…

– ေပ်ာ္ရႊင္ခ်င္လား။

– စိတ္ခ်မ္းသာစရာျဖစ္ခ်င္လား။

– အခက္အခဲေတြကို အၿပံဳးမပ်က္ရင္ဆိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ခ်င္လား။

– ျပႆနာအားလံုးကို အေကာင္းဆံုးရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္သူျဖစ္ခ်င္လား။

– ကုိယ့္ဝန္းက်င္ကို ကုိယ့္ေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈရရွိေစခ်င္လား။

– အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့အနာဂတ္ဆီေလွ်ာက္လွမ္းေနတယ္လုိ႔ ခံစားမိခ်င္လား။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။

          ဒါဆိုရင္ေတာ့ အဲ့ဒီအရာေတြအားလံုးကုိ သင့္ဆီေဆာင္ၾကဥ္းယူလာေပးႏိုင္မယ့္ တစ္ခုတည္းေသာ အရာဟာ သင့္ကုိယ္သင္ခ်စ္ျခင္းပါပဲ။ သင့္ကိုယ္သင္ခ်စ္ျခင္းက သင့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ဖန္တီးေပးလိမ့္မယ္။ သင့္စိတ္ခ်မ္းသာမႈဆီ ဦးတည္ေစလိမ့္မယ္။ သင့္အခက္အခဲေတြကို အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းေပးလိမ့္မယ္။ ျပႆနာအားလံုးကုိ အဆင္ေျပဆံုးညိႇႏိႈင္းေပးႏိုင္လိမ့္မယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့သင့္ေၾကာင့္ သင့့္ကုိခ်စ္တဲ့ သင့္ဝန္းက်င္ကလည္း စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ၾကလိမ့္မယ္။ တစ္ေန႔ခ်င္းစီေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့အတြက္ သင့္အနာဂတ္ ကုိ အဓိပၸာယ္ရွိစြာေလွ်ာက္လွမ္းေနတာကိုလည္း ခံစားမိလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ခ်စ္ စိတ္ဆိုတာ ကုိယ့္ရဲ႕ေကာင္းမြန္မႈေတြဆီ ဦးတည္တဲ့အတြက္ အဲ့ဒီခ်စ္ျခင္းဆီကေန သင့္အတြက္ ေလာကဓံကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္တဲ့ ခြန္အားေတြ၊ ဘာပဲႀကံဳလာလာ ရင္ဆိုင္ႏိုင္မယ့္ သတၱိေတြကို ေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါပဲ။

          ဒါေၾကာင့္ အေပၚကေကာင္းက်ိဳးေလးေတြအားလံုးကုိ ဘဝမွာပုိင္ဆိုင္ခ်င္ရင္ သင္တစ္ခုပဲ လိုက္နာဖို႔ လိုပါတယ္။

သင့္ကိုယ္သင္ခ်စ္လုိက္ပါ။

သင္ေကာ သင့္ကိုယ္သင္ခ်စ္တတ္ၿပီလား။