က်ား၊မ တန္းတူ အခြင့္အေရးဆိုတာ

က်ား၊မ တန္းတူအခြင့္အေရးဆိုတာ ေယာက်္ားေလးေတြက မိန္းကေလးေတြလို အက်ႌပန္းေရာင္ဝတ္ၿပီး မီးဖုိေခ်ာင္ဝင္ ထမင္း၊ဟင္းခ်က္ရမယ္လို႔ ဆုိလုိတာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲ့ဒီလိုပဲ မိန္းကေလးေတြကလည္း ေယာက်္ားေလးေတြလို ညအခ်ိန္ လမ္းေပၚထြက္ၿပီး လည္ပတ္ေနလို႔ရတယ္လို႔ ဆုိလိုေနတာ မဟုတ္ပါဘူးေနာ္။ က်ား၊မ တန္းတူ အခြင့္အေရး ရရွိလာေစဖို႔ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ဟာ ေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္လို ျပဳမူေနထုိင္ဖို႔မလုိအပ္ပါဘူး။

ေယာက်္ားေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ မိန္းကေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈကိုတစ္ေယာက္က လက္ခံၿပီး ေလးစားသမႈရွိေနတာရယ္၊ လုပ္ငန္းေရြးခ်ယ္မႈေတြ ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံေတြကို မထည့္တြက္ပဲ က်ား၊မ အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံတာရယ္ကို က်ား၊မ တန္းတူအခြင့္အေရးလုိ႔ ေခၚပါပါတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

က်ား၊မ တန္းတူအခြင့္အေရးဆုိတာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားတာမ်ိဳးေတြမလုပ္ဘဲ အရွိကုိအရွိအတုိင္းလက္ခံႏုိင္တဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ စိတ္သေဘာထားကို ဆုိလိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။