တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈကို အရွိကိုအရွိတိုင္း လက္ခံလုိက္ၾကစို႔လား။

ေယာက်္ားနဲ႔ မိန္းမဆိုၿပီး မတူညီကြဲျပားျခားနားတယ္လို႔ ျမင္မယ့္အစား အားလုံးကို တစ္သားတည္းျမင္တတ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီ။ ကၽြန္မတို႔ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ေပးေနၾကတာကို ရပ္တန္းကရပ္ၿပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈကို အရွိကိုအရွိတိုင္း လက္ခံလုိက္ၾကစို႔လား။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

ဒီလုိ ကိစၥရပ္မ်ိဳးေတြမွာ အမ်ိဳးသားေတြဘက္က ဦးေဆာင္ၿပီး ပါဝင္လာမယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ အေမေတြ၊ အစ္မေတြ၊ ညီမေတြနဲ႔ သမီးေတြဟာ က်ား၊မ ခြဲျခားဆက္ဆံတာေတြကို ခံရေတာ့မွာမဟုတ္ေတာ့သလို သူတုိ႔ရဲ႕ သားျဖစ္သူေတြဟာလည္း ေယာက်္ားျဖစ္လုိ႔ မ်က္ရည္မက်ရဘူး၊ အားနည္းခ်က္မရွိရဘူး ဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ေတြကေန ရုန္းထြက္လာႏုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

-အမ္မာ ဝတ္သ္ဆင္ (Emma Watson)