ရဲရင့္ထက္ျမက္တဲ့မိန္းမသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခံယူခ်က္မ်ား

၁။ ကၽြန္မက ႀကံ့ခိုင္သန္မာသူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။

အဆိုးေတြကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ အခုလည္း ဆက္ေလွ်ာက္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မ ရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြကုိလည္း ကၽြန္မကုိယ္တိုင္သိၿပီးသားျဖစ္တယ္။

၂။ ကၽြန္မက တန္ဖိုးရွိတဲ့မိန္းမတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။

အဲ့ဒီတန္ဖိုးကုိ ကုိယ္တိုင္သိနားလည္ဖို႔၊ လက္ခံယံုၾကည္ဖုိ႔ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရတယ္။ တန္ဖိုးမရွိသူလို ခံစားရတဲ့အခ်ိန္ေတြကုိလည္း ျဖတ္သန္းခဲ့ရဖူးတယ္။

၃။ ကၽြန္မက လွပသူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။

တျခားလူေတြက ကၽြန္မကို လွပတယ္လို႔ လက္ခံေပးစရာမလိုပါဘူး။ ကၽြန္မအလွကုိ ကၽြန္မဘာသာ ျမင္တတ္ရင္ လံုေလာက္ပါတယ္။

၄။ ကၽြန္မဟာ ကၽြန္မသာျဖစ္တယ္။

ကၽြန္မျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ကုိ ကၽြန္မကုိယ္ကၽြန္မခ်စ္တယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ ျပည့္စံုမႈေတြေကာ၊ မျပည့္စံုမႈေတြ ကိုေကာ လက္ခံႏိုင္ၿပီး ကၽြန္မကုိယ္ကၽြန္မခ်စ္ပါတယ္။

စာေစာင္ေလးကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တယ္ဆုိရင္ SHARE လိုက္ပါဦးေနာ္။