အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး

blank

မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးကို သိရွိနားလည္ျခင္းဟာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝသာယာလွပဖို႔ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳႏိုင္တယ္ဆိုရင္ သင္သိပ္ကိုအံ့ၾသသြားမလား။ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးကို နားလည္ျခင္းအားဟာ ဘဝမွာျပဳလုပ္ရမယ့္ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ ကေလးယူသင့္မယူသင့္နဲ႔ ကေလးယူသင့္တဲ့အေရအတြက္ေတြကို ကိုယ္ပိုင္အသိဉာဏ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစတယ္တဲ့။ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဟာ ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာေရးတစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးေတြတည္ေဆာက္ဖို႔၊ သားဆက္ျခားျခင္းနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း အတြက္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေတာင္းခံရယူတတ္ေစဖို႔ အတြက္ အေရးႀကီးတယ္ေလ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွေရးသားတင္ဆက္သည္။

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ရာသီလာျခင္း၊ မ်ိဳးဥေၾကြျခင္း၊ သားဆက္ျခားျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ ေသြးဆံုးျခင္းစတဲ့အရာေတြကို တစ္ဘဝလံုး အဆင့္အလိုက္ႀကံဳေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ က်န္းမာေရးအတြက္ စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္သင့္တယ္၊ ဘယ္လိုလကၡဏာေတြက ေရာဂါေတြရဲ႕ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္၊ ဘယ္လိုအရာေတြက ကိုယ္ဝန္ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ လကၡဏာေတြ၊ ဘယ္လိုအေျခအေနေတြမွာ ေရာဂါေတြ ရႏိုင္တယ္ဆိုတာေတြကို နားလည္ဖို႔ဆိုတာ မိမိရဲ႕ခႏၶာေဗဒကို ေကာင္းစြာနားလည္ဖို႔လိုပါတယ္။

လံုၿခံဳေဘးကင္းတဲ့ လိ္င္ဆက္ဆံျခင္းဆိုတာ လိင္မႈေရးရာနဲ႔ မကင္းတဲ့အမ်ိဳးသမီးတုိင္း သိသင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုပါ။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ မ်ိဳးဆက္ပြားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ေတြ၊ က်န္းမာေရးဗဟုသုတေတြ၊ ကာကြယ္ေဆးေတြ၊ ပဋိသေႏၶသားေဆးေတြအေၾကာင္း၊ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္တတ္တဲ့ေရာဂါေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ သတင္းအခ်က္ေတြကို အမ်ိဳးသမီးတုိင္းလက္ကမ္းမီွႏိုင္ဖို႔ သိပ္ကိုအေရးႀကီးပါတယ္။

အဲ့ဒီလိုလက္ကမ္းမီႏိုင္တဲ့ သတင္းအခ်က္ေတြကို ရရံုနဲ႔ မၿပီးေသးပါဘူး။ မွန္ကန္တဲ့ဘဝေနနည္းေတြကို က်င့္သံုးဖို႔ စိတ္က်န္းမာေရးနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာေရးကို ဂရုစိုက္ၿပီး လိုအပ္တဲ့စစ္ေဆးမႈေတြကို အလ်ဥ္းသင့္သလို ေဆာင္ရြက္သြားၿပီး လိုအပ္တဲ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို ရယူျခင္းဟာလည္းပဲ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစမယ့္ ေသာ့ခ်က္ေတြပါပဲ။