တိတ္ဆိတ္ေနလိုက္ပါ။

  • ကိုယ့္စကားက လြဲမွားတဲ့ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို ျဖစ္ေပၚလာေစမယ္ဆိုရင္ တိတ္တိတ္ေနလိုက္ပါ။
  • ေဒါသအရမ္းထြက္ေနရင္ တိတ္တိတ္ေနလိုက္ပါ။
  • ကိုယ့္စကားက သူတစ္ပါးကို ထိခိုက္ေစမယ္ဆိုရင္ တိတ္တိတ္ေနလိုက္ပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

  • ကိုယ့္စကားက ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈေတြကို ပ်က္ျပားေစမယ္ဆိုရင္ တိတ္တိတ္ေနလိုက္ပါ။
  • မေအာ္ဟစ္ဘဲ စကားမေျပာႏိုင္ဘူးဆိုရင္ တိတ္တိတ္ေနလိုက္ပါ။
  • အေၾကာင္းစံုမသိဘူးဆိုရင္ တိတ္တိတ္ေနလိုက္ပါ။
  • ေဝဖန္ခ်င္စိတ္မ်ားေနရင္ တိတ္တိတ္ေနလိုက္ပါ။

အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ တိတ္ဆိတ္ျခင္းဟာ အဓိပၸာယ္မရွိတဲ့ စကားလံုးေတြ အားလံုးထက္ သာလြန္ပါတယ္။

စာခ်စ္သူတို႔ေကာ ဘယ္လိုအခ်ိန္ေတြမွာ တိတ္တိတ္ေနျဖစ္လဲ။