ႏွစ္သစ္ကစၿပီး သင့္ကုိယ္သင္ ပုိခ်စ္တတ္လာေစဖုိ႔…

blank

“ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္ခ်စ္လား” လို႔ေမးရင္ လူတိုင္းကေတာ့ “ခ်စ္တာေပါ့” လို႔ပဲ ေျဖၾကမွာပါ။ အားလံုးရဲ႕ စိတ္ထဲမွာလည္း အဲ့ဒီအေျဖက မွန္ကန္တယ္လို႔ ယံုၾကည္စြာနဲ႔ေျဖၾကမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခ်စ္တယ္ဆုိ တာ ပါးစပ္ကေျပာေန႐ံုနဲ႔ ျပည့္စံုလံုေလာက္တဲ့အရာမဟုတ္ပါဘူး။ ခ်စ္တယ္ဆုိတာ အျပဳသေဘာေဆာင္ပါ တယ္။ ေကာင္းေစခ်င္တဲ့အရာဘက္ကို ဦးတည္ပါတယ္။ ႏႈတ္နဲ႔တင္မဟုတ္ဘဲ လုပ္ရပ္နဲ႔ပါ သက္ေသျပမွ ခ်စ္ တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္နဲ႔ တကယ္ျပည့္စံုမွာျဖစ္ပါတယ္။

သင္ေကာ သင့္ကိုယ္သင္ခ်စ္တယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ထားၿပီဆိုရင္…

– သင့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကုိ သူတစ္ပါးအတည္အမွီမပါဘဲ ကုိယ္တိုင္ဖန္တီးႏိုင္ၿပီလား။

– သင့္ကုိမြန္းၾကပ္ေစတဲ့ မလိုအပ္တဲ့အားနာမႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီလား။

– သင့္အနာဂတ္အတြက္ သင့္တစ္လတာဝင္ေငြထဲက ဖဲ့စုေနၿပီလား။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။

– သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ ဂ႐ုစုိက္ေနၿပီလား။

– သင့္ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးတိုးတက္မႈအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေနၿပီလား။

– အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစတဲ့သူေတြကုိ သင့္ဘဝထဲက ထြက္ခြာခြင့္ေပးႏိုင္ၿပီလား။

– သင္ဝါသနာပါတဲ့အလုပ္ကုိ ႀကိဳးစားၾကည့္ေနၿပီလား။

– သင့္တစ္ေန႔ခ်င္းစီကုိ စိတ္ေကာကုိယ္ပါ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြနဲ႔ အဓိပၸာယ္ရွိရွိျဖတ္သန္းႏိုင္ၿပီလား။

ေမးခြန္းေလးေတြ ေမးၾကည့္ပါ။ ေျဖၾကည့္ပါ။ သင္ရရွိတဲ့အေျဖက သင့္အတြက္ ႏွစ္သစ္ကုိ ပုိမိုေပ်ာ္ရႊင္ စြာ ျဖတ္သန္းႏိုင္ေစဖို႔ အမ်ားႀကီးကူညီေပးမွာပါ။

သင္ေကာ သင့္ကိုယ္သင္ခ်စ္ျခင္းနဲ႔ ပုိမိုေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ့ႏွစ္သစ္ကို ျဖတ္သန္းဖုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ လား။