သင့္ကိုယ္သင္ခ်စ္ဖို႔ မနက္ျဖန္ကို ထိုင္ေစာင့္မေနပါနဲ႔။ ဒီေန႔ပဲ စခ်စ္လုိက္ပါ။

မိတ္ေဆြ…

လူအမ်ားစုက မနက္ျဖန္ဆိုတာ နီးနီးေလးလုိ႔ ထင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔ေလာက္မေသခ်ာဘူးဆို တာကိုေတာ့ အမ်ားစုေမ့ေနၾကပါတယ္။ အလုပ္တစ္ခုခုလုပ္ဖုိ႔အတြက္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခုခ်မွတ္ဖုိ႔အတြက္၊ ေကာင္းတာတစ္ခုခုလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ မနက္ျဖန္ကို ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။

“ မနက္ျဖန္မွ သြားေတာ့မယ္ ”
“ မနက္ျဖန္မွ လုပ္မယ္ ”
“ မနက္ျဖန္မွ ပုိေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားေတာ့မယ္ ”

အဲ့ဒီလိုေတြးရင္း အစစအရာရာ ပုိေကာင္းေအာင္လုပ္ႏိုင္မယ့္အခ်ိန္ဟာ မနက္ျဖန္လို႔ တကယ္မွတ္ထင္ သြားၾကပါတယ္။ လက္ထဲရွိေနတဲ့ ဒီေန႔ရဲ႕အခြင့္အေရးကို ေမ့သြားၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ထက္ ေသခ်ာတဲ့အရာ ေလာကႀကီးမွာ မရွိပါဘူး။ ေလာကႀကီးက လူတိုင္းကို အေကာင္းဆံုးအခြင့္အေရးေတြကုိ အတူ တူေပးထားပါတယ္။ အဲ့ဒီအခြင့္အေရးဟာ ဒီေန႔ပါပဲ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။

သင့္ကိုယ္သင္ခ်စ္တယ္ဆိုရင္…

– ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို ဒီေန႔ကေန စတင္တည္ေဆာက္လုိက္ပါ။

– လုပ္စရာရွိတာေတြကို ဒီေန႔ကေန စလုပ္လိုက္ပါ။

– ေကာင္းမြန္တဲ့အရာေတြကို ဒီေန႔ကေန စတင္ရွာေဖြလိုက္ပါ။

ဒီေန႔ကေန လုပ္စရာရွိတာအားလံုးကုိ စတင္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ပိုလွပတဲ့မနက္ျဖန္ေတြကို သင္ျမန္ျမန္ပိုင္ ဆိုင္ခြင့္ရမွာ မလြဲပါဘူး။

သင္ေကာ ဒီေန႔ကို အေကာင္းဆံုးတည္ေဆာက္ေနၿပီလား။