ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆိုင္ရာ အဆိုအမိန္႔ေလးေတြ

အမွန္တရားကိုလက္ခံၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းပါ။ အတုိင္းမသိ ေပ်ာ္ရႊင္ရပါလိမ့္မယ္။

ရွိသမွ်နဲ႔ ေရာင့္ရဲျခင္းဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းရဲ႕ အစပါ။

ေပ်ာ္ရႊင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ “ငါေပ်ာ္ရႊင္ခ်င္တယ္” ဆိုတဲ့ စကားကေန “ငါဆိုတဲ့ အတၱ” နဲ႔ “ခ်င္ဆိုတဲ့ ေလာဘ” ကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။ “ေပ်ာ္ရႊင္တယ္” ပဲ က်န္ခဲ့ပါလိမ့္မယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။