လိင္တူခ်င္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့အခါ တုိင္တမ္းမႈေတြ ဘာေၾကာင့္မလုပ္ၾကတာလဲ။

အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္က အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ၾကတာမ်ိဳးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။
မိမိရဲ႕ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြကုိ မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာျဖစ္ေအာင္ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္တာ၊ က်ဴးလြန္သူရဲ႕ လိင္အဂၤါေတြကို ကိုင္တြယ္ေစတာ…

လိင္ေရးရာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စကားမ်ိဳးေတြကို ေျပာဆိုတာ….

မျမင္သင့္မျမင္ဝံ့တဲ့ ဓာတ္ပံုေတြျပတာ၊ မက္ေဆ့ဂ်္ေတြပို႔တာေတြ အားလံုးဟာ လိင္ပိုင္းဆို္င္ရာအၾကမ္းဖက္မႈေတြပါပဲ။

လူအမ်ားစုက ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္က က်ဴးလြန္တဲ့ လဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈေတြကိုပဲ အေရးယူသင့္တယ္လို႔ ထင္ေနတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘယ္လိုလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈေတြကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အေရးယူအျပစ္ေပးဖို႔ ဥပေဒေတြရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေလ့လာသူေတြကေတာ့ လိင္တူခ်င္းအၾကမ္းဖက္ခံရသူေတြမွာ မသိလိုက္ဖာသာနဲ႔ၿပီးသြားတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြက ပိုမ်ားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔အမ်ားစုက အေရးယူမႈေတြ မျပဳလုပ္ၾကတာလဲ။
လိင္တူခ်င္းက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့အခါ က်ဴးလြန္ခံရသူအေနနဲ႔ လူေတြကမိမိကိုဘယ္လိုျမင္မလဲဆိုတဲ့အရာေတြကို ေတြးၿပီးပူေနသလို က်ဴးလြန္ခံရမႈအတြက္ အရွက္ရေနတာမ်ိဳးေတြ၊ ေဝခြဲမရႏိုင္ျဖစ္ေနတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တတ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကိုဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွေရးသားတင္ဆက္သည္။

တိုင္တမ္းေျပာဆိုမႈေတြ မျပဳလုပ္ၾကတဲ့ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ လူအမ်ားစုက လိင္တူခ်င္းလိင္အၾကမ္းဖက္တာကို အျပစ္ျမင္စရာလို႔ မျမင္တတ္တာပါပဲ။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရတယ္လုိ႔ ဖြင့္ေျပာမိရင္ေတာင္ အေရးပါတဲ့ကိစၥလို႔ မျမင္ဘဲ “အတူတူခ်င္းကို” ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔ ဟာသလုပ္ခံရတတ္ပါတယ္။

ကြ်မ္းက်င္သူေတြကေတာ့ လိင္တူခ်င္းလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈေတြကို အေရးယူမႈေတြ မ်ားလာမွသာ အဲ့ဒီလိုအၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မယ္လို႔ အႀကံေပးပါတယ္။ လိင္တူခ်င္းပဲျဖစ္ျဖစ္ လိင္ကြဲခ်င္းပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းဟာ က်ဴးလြန္မႈပဲျဖစ္တာေၾကာင့္ အဲ့ဒီလိုအၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ၾကားသိလာတဲ့အခါ အေရးမႀကီးသလိုမျပဳမူဘဲ က်ဴးလြန္ခံရသူနဲ႔အတူ ရပ္တည္သင့္တယ္မဟုတ္လား စာခ်စ္သူတို႔ေရ…။