ပုိေကာင္းတဲ့ဘဝအတြက္ အႀကံေကာင္းေလးမ်ား

  • အပတ္တိုင္း ပုိက္ဆံစုပါ။ ပမာဏအနည္းအမ်ားထက္ စုျဖစ္ေအာင္ စုဖုိ႔ ပုိအေရးႀကီးပါတယ္။
  • ဘယ္အခ်ိန္အခါေရာက္ေရာက္ သင့္ကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစခ်င္တဲ့သူေတြဟာ သင့္မိဘေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ သင့္မိဘေတြေပးတဲ့ အႀကံဉာဏ္ေတြကို အေလးအနက္ထားပါ။
  • သူငယ္ခ်င္းေတြကို ဉာဏ္ပညာနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။

  • တစ္ေယာက္တည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနတတ္ဖို႔ သင္ယူပါ။
  • ပညာတတ္ေအာင္သင္ပါ။ စာေတြမ်ားမ်ားဖတ္ပါ။
  • က်န္းမာေအာင္ေနပါ။
  • တျခားသူေတြခ်စ္လာမွာကုိ ေစာင့္ေနမယ့္အစား သင့္ကိုယ္သင္ခ်စ္ပါ။

သင္ေကာ ပုိေကာင္းတဲ့ဘဝတည္ေဆာက္ဖုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား။