ေဒါသရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာေတြရွိေနတာလဲ။

ေဒါသထြက္တယ္ဆိုတာ မေကာင္းဘူး ကြ်န္မတုိ႔အမ်ားစုသိထားၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဒါသဆိုတာက ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ခံစားမႈေတြကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့လို႔ စုၿပံဳထြက္လာတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြပါ။ မီးေတာင္ေအာက္မွာ စုၿပံဳေနတဲ့ ေခ်ာ္ရည္ေတြက မီးေတာင္ရဲ႕ေပါက္ကြဲမႈနဲ႔အတူ ထြက္လာသလိုေပါ့။

ေဒါသေတြကိုသာ အခ်ိန္မီ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ သူတစ္ပါးကိုေကာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ပါထိခို္က္ေစတတ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေဒါသမီးေတာင္ မေပါက္ကြဲခင္မွာ ခံစားခ်က္ေတြအားလံုးကို သတိရွိရွိနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္လုိက္ၾကရေအာင္…