ဘဝဆိုတာ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့အရာ

မိတ္ေဆြ…

အခ်စ္ကို သင္ဆံုးရံႈးခဲ့တယ္။

သူငယ္ခ်င္းတခ်ိဳ႕ကို သင္ဆံုး႐ံႈးခဲ့တယ္။

သင့္ဘဝရဲ႕အစိတ္အပုိင္းတခ်ိဳ႕ကုိ သင္ဆံုး႐ံႈးခဲ့တယ္။

သင့္ဘဝမွာ ျဖစ္တည္လာမယ္လုိ႔ ဘယ္တုန္းကမွ ေမွ်ာ္လင့္မထားခဲ့တဲ့အရာေတြလည္း ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ တယ္။

ဒါေပမဲ့ သင့္ဘဝကုိ သင္ေသခ်ာျပန္ၾကည့္ၾကည့္ပါ။

အခ်စ္သစ္ေတြကလည္း သင့္ဘဝထဲကို ျပန္ဝင္လာေနတာပါပဲ။

ပုိေကာင္းတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း ရွိလာေနေသးတာပါပဲ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လဲၿပိဳခဲ့ၿပီထင္ထားေပမဲ့ မွန္ထဲၾကည့္လိုက္တိုင္း သင့္ကို ျပန္စိုက္ၾကည့္ေနတဲ့၊ ပုိသန္မာလာတဲ့၊ ပုိၿပီးရင့္ က်က္လာတဲ့၊ ပုိၿပီး ဉာဏ္ပညာရွိလာတဲ့ သင့္ကုိယ္သင္လည္း ျမင္ေနရတယ္မဟုတ္လား။

ဘဝကေတာ့ ေျပာင္းလဲေနမွာပါပဲ။ သင္မလိုခ်င္တဲ့အဆိုးေတြဆိုတာလည္း ရွိေနဦးမွာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ဘယ္ ေလာက္ပဲဆိုးဆိုး အေရးမႀကီးပါဘူး။ ပိုေကာင္းတဲ့ေန႔ေတြဆိုတာ အဆိုးေတြႀကံဳၿပီးမွ ေရာက္လာၾကတာပါ။ ျဖစ္ လာသမွ်ေတြကို လက္ခံႏိုင္ဖို႔ပဲ ႀကိဳးစားပါ။ ေက်ာ္ျဖတ္ပါ။

ဘဝရဲ႕ေျပာင္းလဲတတ္တဲ့သေဘာကုိ လက္ခံႏွလံုးသြင္းထားရင္ သင့္ဘဝကို အရင္တုန္းကထက္ပုိၿပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ျဖတ္သန္းႏိုင္မွာပါ။

သင္ေကာ ဘဝရဲ႕အေျပာင္းအလဲေတြကို အဆင္ေျပေျပျဖတ္သန္းႏိုင္ၿပီလား။