ရည္မွန္းခ်က္ေတြ မျပည့္ေျမာက္ႏိုင္တာ ဘာေၾကာင့္လဲ။

ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းဟာ လူေတြကို ပန္းတိုင္၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြဆီကေန ေဝးကြာေစပါတယ္။ တစ္စံုတစ္ခုကို ရရွိခ်င္တယ္ဆိုရင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားဖို႔ေတာ့ လိုပါလိမ့္မယ္။ အခြင့္အေရးကို အရယူလိုက္ပါ။ ေရွ႕ဆက္တိုးလိုက္ပါ။ အသစ္အဆန္းေတြကို ႀကိဳးစားၾကည့္လိုက္ပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

အခ်ိန္ဆြဲေနတာေတြ၊ မစြန္႔စားရဲတာေတြ၊ က်ရႈံးမွာ ေၾကာက္ရြံ႕တာေတြဟာ သင့္ကို ေရွ႕ဆက္မတိုးႏိုင္ေအာင္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားပါလိမ့္မယ္။ သင္လုပ္ႏိုင္တဲ့အရာတစ္ခုကို ရွာေဖြၾကည့္လုိက္ပါ။ သင္အရမ္းပိုင္ဆိုင္ခ်င္ေပမယ့္ ခုထိမရရွိေသးတဲ့အရာတစ္ခုေပါ့။ လုပ္ၾကည့္ပါ။ ႀကိဳးစားၾကည့္လိုက္ပါ။ အေတြ႔အႀကံဳေတြ ရယူလိုက္ပါ။

စာခ်စ္သူတို႔ေကာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ဆီ အေရာက္သြားဖို႔ အသင့္ျဖစ္ၿပီလား။