ေခတၱအနားယူျခင္းက ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးတာလဲ။

          ေခတၱအနားယူျခင္းဟာ…

၁။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ပိုမိုျပတ္သားေစတယ္။

၂။ စိတ္ခြန္အားေတြကို တိုးျမွင့္ေပးတယ္။

၃။ ပိုမုိအလုပ္တြင္ေစတယ္။

၄။ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းေတြကို တိုးျမွင့္ေပးတယ္။

၅။ အမွတ္တရေတြကို ျပန္လည္စုစည္းေပးတယ္။

၆။ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားရွိေစတယ္။

၇။ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးတယ္။

စာခ်စ္သူတို႔ေကာ အလုပ္ကေန ခဏျဖစ္ျဖစ္ အနားယူျဖစ္ၾကလား…

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။