လုပ္ငန္းခြင္မွာေတြ႕ရတတ္တဲ့ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး

၁။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကို ကူညီေနရရင္ ေပ်ာ္ေနတတ္တဲ့သူ။

၂။ တစ္ရံုးလံုးနဲ႔ တည့္ေအာင္ေပါင္းတတ္တဲ့သူ။

၃။ အစားသူရဲ။

၄။ တစ္႐ံုးလံုးမွာ သူ႔အသံေဝဆာေနတတ္တဲ့ ေလာ္စပီကာ။

၅။ တစ္ဖြဲ႕လံုးကို ေပ်ာ္ေအာင္ စတတ္တဲ့ ဂ်ိဳကာ။

၆။ အၿမဲတမ္း ညည္းညဴေနတတ္တဲ့ ခိုကေလး။

၇။ အားလံုးကို မ်က္မုန္းက်ိဳးေနတတ္တဲ့ ေဒါသအိုး။

၈။ ေခြးေတြ၊ ေၾကာင္ေတြအေၾကာင္းပဲ ေျပာေနတတ္တဲ့သူ။

၉။ ရွိလို႔ရွိေနမွန္းမသိရတဲ့ ေရခဲတံုး။

၁ဝ။ ခြင့္ဘယ္ေတာ့မွ မယူတဲ့ ရံုးေပ်ာ္ႀကီး။

၁၁။ အားလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတတ္တဲ့ ဆရာႀကီး။

၁၂။ အေရွ႕တစ္မ်ိဳး၊ ကြယ္ရာတစ္မ်ိဳးေျပာတတ္တဲ့ ဟန္ေဆာင္ေကာင္းသူ။

၁၃။ အၿမဲတမ္းလိုလို ပိုက္ပိုက္ျပတ္ေနတတ္တဲ့ အေခ်းအငွားေတာ္သူႀကီး။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွေရးသားတင္ဆက္သည္။

၁၄။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြအတြက္ အၿမဲဖိုက္ေပးတတ္တဲ့ ဟီး႐ိုးႀကီးေတြ။

၁၅။ တစ္စိတ္ကိုတစ္အိတ္လုပ္တတ္တဲ့ ဒရာမာကြင္းေတြ။

၁၆။ ေဘာစိအႀကိဳက္ေဆာင္ေနတတ္တဲ့သူေတြ။

၁၇။ အရာရာမွာ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲတတ္တဲ့ မယ္တိက်၊ ေမာင္တိက်ေတြ

သင္တို႔႐ံုးမွာေကာ ဘယ္လိုလူအမ်ိဳးအစားေတြရွိလဲ။ သင္ကေကာ ဘယ္နံပါတ္နဲ႔တူလဲ။