မုဒိန္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျပစ္ေပးၾကတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ာ

မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္တဲ့သူေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္အျပစ္ေပးၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ေတြအေၾကာင္း စာခ်စ္သူတုိ႔ရဲ႕ ဗဟုသုတအတြက္ ေဝမွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။