ေ႐ွ႕ဆက္ဖို႔ ဟန္႔တားေနတဲ့ အတိတ္ဆိုတဲ့ေႏွာင္ႀကိဳးေလးတစ္မွ်င္

ကိုယ့္တစ္ေန႔တာေဆာင္႐ြက္စရာေတြမွာပဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ နစ္ျမွဳပ္မထားဘဲ တစ္ခါတေလ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ေနၾကည့္ပါ။

အမွားေတြလုပ္ခဲ့မိရင္လည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ခြင့္လႊတ္ေပးပါ။

ကိုယ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အရာေတြရဲ႕ ရလဒ္ေတြအေပၚမွာလည္း ဒီထက္ပိုလုပ္ႏုိင္မွာပဲလို႔ ေတြးေနတာေတြရပ္လိုက္ပါ။

အတိတ္ဆိုတာ ၿပီးခဲ့တဲ့အရာတစ္ခုပါ။ အတိတ္ႀကီးကို လက္ခံထားေနရင္ သင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေနပါလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္ လုပ္သင့္တဲ့အရာေတြကို ေ႐ွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားလိုက္ပါ။ အေကာင္းဆံုးေ႐ွ႕ဆက္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အရာေတြအေပၚမွာပဲ အာ႐ံုစိုက္ထားပါ။

ကိုယ့္ဘဝကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။