ကေလးငယ္ေတြ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ခံရမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အယူအဆအမွားမ်ား

“အရက္ေသစာေသာက္စားထားတဲ့သူေတြ၊ စိတ္မူမမွန္တဲ့သူေတြကပဲ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာက်ဴးလြန္တတ္ၾကတယ္” ဆိုတာ မွားပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္သူေတြရဲ႕ အဝတ္အစားအသြင္အျပင္၊ ရာထူးဂုဏ္သိမ္ႀကီးမႈ၊ အမ်ားရဲ႕ေလးစားခံရမႈေတြဟာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္သူမျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ အာမခံခ်က္မေပးႏိုင္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕လူေတြဟ မိဘရဲ႕ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈနဲ႔ အားကိုးယံုၾကည္မႈကို အသံုးခ်ၿပီး ကေလးေတြကို လိင္ပိုင္းဆို္င္ရာ က်ဴးလြန္ၾကတာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွေရးသားတင္ဆက္သည္။

“ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရင္ sexual harassment ေတြ မျဖစ္ဘူး” ဆိုတာ မွားပါတယ္။

ကေလးငယ္ေတြ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈခံရတယ္ဆိုရင္ အမ်ားစုက ပတ္ဝန္းက်င္မလံုၿခံဳလို႔၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကလူေတြက စာရိတၱခ်ိဳ႕ယြင္းေနလို႔ စသျဖင့္ ထင္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘယ္လိုပတ္ဝန္းက်င္မွာပဲေနေန သင့္ကေလးေတြကို အခ်ိန္ျပည့္ဂရုစုိက္ေပးရမွာက သင့္တာဝန္ပါပဲ။

သူစိမ္းေတြကပဲ ကေလးေတြကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္လိမ့္မယ္” ဆိုတာမွားပါတယ္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈအမ်ားစုဟာ ကေလးေတြနဲ႔ အနီးဆံုးရွိေနတဲ့ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအဝုိင္းနဲ႔ အိမ္ကိုအဝင္အထြက္ရွိတဲ့သူေတြကပဲ က်ဴးလြန္ၾကတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။
သင့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာေကာ ကေလးငယ္ေလးေတြ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်ဴးလြန္ခံရမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မွားယြင္းေနတဲ့ အယူအဆေလးေတြရွိလား။ မွ်ေဝေပးခဲ့ပါဦး။