ပတ္ဝန္းက်င္ကို အရုပ္ဆိုးေစတဲ့ အက်င့္ေဟာင္းေလးေတြကို အတူေျပာင္းၾကမယ္။

စာခ်စ္သူတို႔ေရ…

ကြ်န္မတို႔ပတ္ဝန္းက်င္ဟာ ကြ်န္မတို႔နဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ေနရာတစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို လွပေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ အက်င့္ေလးေတြကို အရင္လွပေအာင္ ျပဳျပင္ဖို႔လိုပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဇြန္လတစ္လလံုးမွာ ပတ္ဝန္းက်င္က လူေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ပံုပန္းသြင္ျပင္ကိုလုိက္ၿပီး ေဝဖန္ကဲ့ရဲ႕တတ္တဲ့ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ အက်င့္ေလးကို အတူတူျပင္ရေအာင္။

ဒီတစ္လလံုး သူတစ္ပါးကို Body Shaming လုပ္တတ္တဲ့ အက်င့္ေလးကို အတူတူျပင္မယ္။
သူတစ္ပါးကို ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မွတ္ခ်က္တစ္ခုခု၊ ေဝဖန္မႈ တစ္ခုခုျပဳလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ “ငါဟာ စိတ္ထားလွပသူပါ” လို႔ သတိေပးမယ္ေလေနာ္။

Body Shaming ကို ဘာ့ေၾကာင့္ဆန္႔က်င္သင့္တယ္ဆိုတာကို သိဖုိ႔ #StopBodyShaming လို႔ရိုက္ၿပီး စာေစာင္ေလးေတြကို ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္ေနာ္။

ဒီစိန္ေခၚမႈေလးကို သင္နဲ႔အတူလိုက္လုပ္ဖုိ႔ သင့္ သူငယ္ခ်င္းေတြကို္လည္း mention ေခၚလိုက္ပါဦး။ Body Shaming ကို ဆန္႔က်င္တယ္ဆိုတာကို ျပသဖို႔ ဒီစာေစာင္ေလးကို SHARE ေပးပါေနာ္။