ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ျမင္ျခင္းတံခါးကို ဖြင့္လွစ္ေပးမယ့္ေသာ့တံေလးမ်ား

၁။ ကုိယ့္ဘဝကုိ တိုးတက္ျမင့္မားေစမယ့္အရာေတြကို ျပဳလုပ္ပါ။

၂။ အနာဂတ္ခရီးအတြက္ အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္ပါ။

၃။ ဘဝရဲ႕ခက္ခဲခ်ိန္ေတြမွာ စိတ္ရွည္သည္းခံတတ္တဲ့အေလ့အထေမြးျမဴပါ။

၄။ ေန႔စဥ္ဘဝထဲက အေရးႀကီးတာေတြကို ပိုအာ႐ံုစိုက္ပါ။

၅။ မိမိစိတ္ကို မိမိသိဖို႔ အၿမဲဆန္းစစ္ပါ။

၆။ ေန႔စဥ္ဘဝထဲက ျပႆနာေတြကို အေကာင္းျမင္စိတ္နဲ႔ အေျဖရွာပါ။

၇။ ေၾကာက္စိတ္ဝင္ေနရင္ေတာင္ ဘဝရဲ႕ေျခလွမ္းေတြကို မရပ္တန္႔ဘဲ ေရွ႕ဆက္လုိက္ပါ။

၈။ ေက်းဇူးသိတတ္ပါ။

၉။ က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစုိက္ပါ။

စာေစာင္ေလးကုိ ႏွစ္သက္သေဘာက်တယ္ဆိုရင္ SHARE လိုက္ပါဦးေနာ္။